Processie Maria Tenhemelopneming
Op woensdag 15 augustus wordt in de basiliek het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming gevierd. Om 19.00 uur is er een eucharistieviering. Voorafgaand (om 18.45 uur) wordt een processie gehouden rondom de feestelijk versierde basiliek onder het zingen van Maria liederen.  Ieder is daarbij van harte welkom.

Zondagse vieringen
De zondagse vieringen in de Basiliek beginnen meestal om 11.00 uur. Op het onderdeel Parochie vindt u de meest actuele informatie. Paaszaterdag begint de viering om 21.00 uur. Kerstavond begint de Nachtmis om 20.00 uur.