Restauratie Basiliek

In 2017 wordt een grote restauratie uitgevoerd aan de buitenzijde van de Basiliek. De Basiliek staat van juni tot en met november in de steigers. Bezoekers kunnen hinder ondervinden van het lawaai. Om in de kosten te voorzien, vindt een grote sponsoractie plaats.  Deze actie richt zich zowel op ondernemers en organisaties in Zwolle als ook op kerkgangers en op ieder die dit markante monument een warm hart toedraagt. De aftrap van de sponsoractie was op vrijdag 31 maart door wethouder Anker. Particulieren kunnen een bijdrage geven in de melkbus achter in de basiliek. Ondernemers kunnen meedoen met een gezamenlijke advertentie, een specifieke rondleiding voor medewerkers of relaties aanvragen en/of kaarten verkrijgen voor een mooi concert in de basiliek op vrijdag 29 september as.

Voor meer informatie over deze sponsoractie kunt u contact opnemen met Gerard ter Haar (g.terhaar@kpnmail.nl, telefoon 06 557 616 29).

Bezoek restauratie concerten

Op 29 september is er een concert van SCIOLTO (strijkersensemble en orgel). De aanvang is om 20.00 uur (kerk open om 19.30 uur). De entree is € 15,- , inclusief een drankje na afloop. Er kan alleen contant worden betaald (geen pinapparatuur aanwezig).

Op 30 september is er een inloopconcert met medewerking van het koor Cantiamo en het musicalconcertkoor. De aanvang is om 15.00 uur. De entree is gratis, na afloop is er een vrijwillige bijdrage, bestemd voor het restauratiefonds.

Wilt u een vrijwillige bijdrage doen, dan kunt u deze overmaken op bankrekening NL44 RABO 0174 8844 43 tnv budgethouder Basiliek Zwolle onder vermelding van: ‘bijdrage restauratie Basiliek’.

Zondagse vieringen

De zondagse vieringen in de Basiliek beginnen meestal om 11.00 uur. Op het onderdeel Parochie vindt u de meest actuele informatie. Paaszaterdag begint de viering om 21.00 uur. Kerstavond begint de Nachtmis om 20.00 uur.