Uitje voor scholieren Zwolse basisscholen
Een samenwerkingsverband tussen de gemeente Zwolle, Allemaal Zwolle, Stadkamer en de OLV basiliek Zwolle heeft opgeleverd dat er een mooi uitje voor alle scholieren van Zwolse basisscholen (groepen 7/8) is ontstaan.  De scholieren mogen namelijk gratis de Peperbus beklimmen. Daarnaast is er voor hen een speurtocht door de basiliek georganiseerd, een ontdekkingstocht door één van de mooiste plekjes van onze binnenstad. Deze speurtocht heeft niet alleen een educatief karakter (kennis opdoen over de historie van de prachtige stad Zwolle), maar verlaagt ook de drempel voor kinderen om een imposant en onbekend gebouw binnen te stappen. Basisscholen kunnen voor deelname contact opnemen met   Harriet Runhaar <coherun@gmail.com>  .

Samenwerkingsproject met universiteit Groningen krijgt vervolg
In 2018 werkte de OLV basiliek Zwolle samen met de rijksuniversiteit Groningen: negen studenten verdiepten zich elk in één van de kerkschatten van de OLV basiliek. De presentatie van hun eindproducten was een groot succes. Dit jaar wordt dat samenwerkingsverband verlengd en weer zijn er negen studenten die hun praktijkopdracht voor het (keuze)vak Material Religion in Zwolle uitvoeren. Inmiddels hebben zij een keuze hebben gemaakt voor een kerkschat, de komende acht weken doen zij daar onderzoek naar en hun presentatie is gepland op donderdag 14 november as. , uiteraard in onze eigen basiliek. De aanvang is die avond om 20.00 uur, deze bijeenkomst is openbaar en voor een ieder gratis toegankelijk.

Processie met Maria ten Hemelopneming
Op donderdag 15 augustus as. vieren we het hoogfeest van Maria ten Hemelopneming. Vrijwilligers hebben dan de basiliek prachtig versierd met bloemen. De eucharistieviering is om 19.00 uur. Voorafgaand aan deze viering is er om 18.45 uur een processie. We lopen twee ronden om de basiliek en toren onder het zingen van Mariagezangen. Ieder is welkom om aan deze processie mee te doen. Medewerking wordt verleend door het Sint Michaelsgilde.

Zwolle van Boven
De video animatie is klaar! Het uitzicht vanaf de Peperbus laat de stad zien zoals deze nu is. Bekijk ‘Zwolle van Boven’ en ontdek hoe de stad er vroeger uitzag en vooral hoe de stad is gegroeid. Stichting Allemaal Zwolle heeft in samenwerking met ontwerpstudio Studio Suolle een animatie ontwikkeld die met ingang van donderdag 9 mei as. te zien is op de eerste verdieping van de Peperbus. Het uitzicht vanaf de Peperbus laat de stad zien zoals deze nu is, de animatie genaamd ‘Zwolle van Boven’ laat de groei van de stad zien, de hotspots door de jaren heen en licht bijzondere gebeurtenissen, verhalen en personen uit. Voor beklimmers van de Peperbustoren een mooi rustpunt halverwege. De officiële opening wordt woensdag 8 mei as door wethouder Monique Schuttenbeld verricht.

Videopresentatie over Zwolle in de Peperbustoren
In het kader van het opzetten van een kunstroute heeft de gemeente Zwolle besloten om halverwege de beklimming van de Peperbustoren in de ruimte voor de gewelven van de basiliek een videopresentatie over Zwolle toen en nu te plaatsen. Bezoekers hebben daarmee een rustpunt halverwege de beklimming om Zwolle nader te leren kennen en bij te komen voordat ze hun tocht naar boven voltooien. Vanaf 25 maart wordt deze videopresentatie opgebouwd, daarom is de toren en basiliek op maandag 25 en dinsdag 26 maart niet open voor publiek. De officiële opening door wethouder Monique Schuttenbeld is gepland op 8 mei as.

Uitgebreide informatie kerkschatten op website studenten
Het onderstaande project van studenten van de universiteit Groningen heeft naast een goed bezochte en heldere presentatie op 8 november jl. nog iets opgeleverd, namelijk een overzichtelijke en heldere website waar alle vergaarde informatie van een aantal kerkschatten van de OLV basiliek is opgenomen. De Groninger studenten hebben met een indrukwekkende research veel historische informatie boven tafel gekregen, visueel toegelicht met mooie beelden.

Het samenwerkingsproject met de rijksuniversiteit Groningen krijgt in 2019 een vervolg. Binnenkort vindt overleg plaats over de opzet en wijze hoe het project verder wordt ingevuld.

De website van de studenten is met de volgende link te benaderen: https://sites.google.com/rug.nl/copy-objecten-olv-basiliek/home 

Peperbuskerk verdiept zich in katholiek cultureel erfgoed

Samenwerkingsproject met universiteit Groningen

Van het een kwam het ander: bij het in de loop van dit jaar (her) inventariseren van haar kerkschatten kreeg de kunstcommissie van de O.L.V. Tenhemelopneming basiliek hulp van een daarvoor beschikbare stagiaire van de universiteit Groningen. Zij sloot eind juli haar opleiding Religiewetenschappen aan de faculteit Godsgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de universiteit van Groningen af met een vier maanden durend succesvol traineeship in de Zwolse Peperbuskerk.
De daaruit voortvloeiende contacten met de universiteit hebben tot een tweede samenwerkingsproject geleid. Om de Zwolse katholieke geschiedenis in woord en beeld meer zichtbaar te krijgen, werd met een enthousiaste professor Andrew Irving van de betrokken faculteit een afspraak gemaakt voor een verdere samenwerking. Het resultaat daarvan is dat maar liefst elf studenten het (keuze)vak Material Religion in de periode september-november met een praktijkopdracht in Zwolle uitvoeren. Op basis van een zelfgekozen onderwerp uit een vooraf opgemaakte lijst met kerkschatten gaan ze ieder aan de slag om hun onderwerp nader te onderzoeken en verder uit te diepen. Het resultaat van hun onderzoek presenteren zij op donderdag 8 november om 20.00 uur in woord en beeld in de basiliek. Die presentatie is voor geïnteresseerden toegankelijk en is gratis, de uitnodiging daarvoor wordt ruim van tevoren breed kenbaar gemaakt. De eindtijd is omstreeks 21.30 uur, daarna is er ruimte voor informele contacten.

In een vervolgtraject is de insteek om deze presentaties om te zetten in korte videofilms die te zijner tijd kunnen worden bekeken door bezoekers van de basiliek.

De locatieraad van de O.L.V. basiliek is uitermate content met deze samenwerking die inmiddels een stevige basis heeft gekregen en waaraan ook de komende jaren verder inhoud wordt gegeven.

Processie Maria Tenhemelopneming
Op woensdag 15 augustus wordt in de basiliek het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming gevierd. Om 19.00 uur is er een eucharistieviering. Voorafgaand (om 18.45 uur) wordt een processie gehouden rondom de feestelijk versierde basiliek onder het zingen van Maria liederen.  Ieder is daarbij van harte welkom.

Zondagse vieringen
De zondagse vieringen in de Basiliek beginnen meestal om 11.00 uur. Op het onderdeel Parochie vindt u de meest actuele informatie. Paaszaterdag begint de viering om 21.00 uur. Kerstavond begint de Nachtmis om 21.00 uur.