Peperbuskerk verdiept zich in katholiek cultureel erfgoed

Samenwerkingsproject met universiteit Groningen

Van het een kwam het ander: bij het in de loop van dit jaar (her) inventariseren van haar kerkschatten kreeg de kunstcommissie van de O.L.V. Tenhemelopneming basiliek hulp van een daarvoor beschikbare stagiaire van de universiteit Groningen. Zij sloot eind juli haar opleiding Religiewetenschappen aan de faculteit Godsgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de universiteit van Groningen af met een vier maanden durend succesvol traineeship in de Zwolse Peperbuskerk.
De daaruit voortvloeiende contacten met de universiteit hebben tot een tweede samenwerkingsproject geleid. Om de Zwolse katholieke geschiedenis in woord en beeld meer zichtbaar te krijgen, werd met een enthousiaste professor Andrew Irving van de betrokken faculteit een afspraak gemaakt voor een verdere samenwerking. Het resultaat daarvan is dat maar liefst elf studenten het (keuze)vak Material Religion in de periode september-november met een praktijkopdracht in Zwolle uitvoeren. Op basis van een zelfgekozen onderwerp uit een vooraf opgemaakte lijst met kerkschatten gaan ze ieder aan de slag om hun onderwerp nader te onderzoeken en verder uit te diepen. Het resultaat van hun onderzoek presenteren zij op donderdag 8 november om 20.00 uur in woord en beeld in de basiliek. Die presentatie is voor geïnteresseerden toegankelijk en is gratis, de uitnodiging daarvoor wordt ruim van tevoren breed kenbaar gemaakt. De eindtijd is omstreeks 21.30 uur, daarna is er ruimte voor informele contacten.

In een vervolgtraject is de insteek om deze presentaties om te zetten in korte videofilms die te zijner tijd kunnen worden bekeken door bezoekers van de basiliek.

De locatieraad van de O.L.V. basiliek is uitermate content met deze samenwerking die inmiddels een stevige basis heeft gekregen en waaraan ook de komende jaren verder inhoud wordt gegeven.

Processie Maria Tenhemelopneming
Op woensdag 15 augustus wordt in de basiliek het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming gevierd. Om 19.00 uur is er een eucharistieviering. Voorafgaand (om 18.45 uur) wordt een processie gehouden rondom de feestelijk versierde basiliek onder het zingen van Maria liederen.  Ieder is daarbij van harte welkom.

Zondagse vieringen
De zondagse vieringen in de Basiliek beginnen meestal om 11.00 uur. Op het onderdeel Parochie vindt u de meest actuele informatie. Paaszaterdag begint de viering om 21.00 uur. Kerstavond begint de Nachtmis om 21.00 uur.