Sponsoractie restauratie Basiliek
De O.L.V. Basiliek heeft een een grote restauratie aan de buitenzijde van het markante Zwolse monument gestart. Scheurvorming wordt hersteld, gevelstenen en voegwerk worden vervangen en glas-in-lood panelen worden gerepareerd en herplaatst. De locatieraad organiseert een grote sponsoractie om in de kosten van deze restauratie te voorzien. Deze actie richt zich op ondernemers en organisaties in Zwolle, daarnaast wordt een beroep gedaan op kerkgangers om een bijdrage te leveren. U kunt symbolisch een aantal m2 van de buitenmuren sponsoren. Op zondag 2 april is aan het einde van de viering een toelichting gegeven op deze sponsoractie. Na afloop heeft u kunnen intekenen als sponsor voor een aantal m2. De bedragen variëren van € 10 tot € 750. Dat is ook het geval op alle zondagen in april. Daarna kan een bijdrage worden gestort in de daartoe bestemde melkbus achter in de kerk. De restauratie zal in de loop van november van dit jaar zijn afgerond.

U kunt ook een bijdrage storten op bankrekening NL44 RABO 0174 8844 43 tnv. budgethouder Basiliek Zwolle onder vermelding van: restauratie basiliek 2017.