Processie Maria Tenhemelopneming
Op woensdag 15 augustus vieren we Maria Tenhemelopneming. Dat doen we met een eucharistieviering om 19.00 uur. Voorafgaand (om 18.45 uur) houden we een processie rondom de feestelijk versierde basiliek onder het zingen van Maria liederen. Alle koren van de basiliek verlenen daaraan hun medewerking.  (Hulp)bisschop mgr. T. Hoogenboom is voorganger.

Vertrek pastoor Hans Boogers
Pastoor Hans Boogers vertrekt uit onze parochie per 1 mei as.  Per die datum heeft hij een benoeming geaccepteerd in de stad Utrecht. Tot 1 juni blijft hij wel aan onze parochie verbonden. Op zondag 3 juni is hij voor het laatst als pastoor voorgegaan in de katholieke kerk in Hasselt.

Zijn opvolger is pastoor Ton Huitink.  Hij is op vrijdag 15 juni geïnstalleerd in de kerk in Dronten. Pastoor Huitink is voor ons geen onbekende, hij is in de periode 2002-2005 pastor geweest in de Zwolse parochie.

Basiliek beklad
In de nacht van zaterdag op zondag (19/20 augustus) is onze kerk beklad zoals u toen heeft kunnen constateren of heeft kunnen lezen in persberichten daarover. Wij hebben de graffiti op zondag zo snel mogelijk hebben laten verwijderen. Ook hebben we aangifte gedaan bij de politie die deze kwestie in onderzoek heeft.

We gaan er voorlopig van uit dat, gezien het onbeholpen Nederlands, we met een slecht georganiseerde eenmalige actie te maken hebben van eenvoudigen van geest. Bij herhaling zullen we ons samen met de gemeente Zwolle op acties gaan bezinnen (extra beveiliging d.m.v. surveillance, camera’s e.d.) om verdere schade in de toekomst zo mogelijk te voorkomen. We betreuren het als kerkgangers zich door het gebeuren gekwetst of onveilig voelen.

De locatieraad neemt de gang van zaken serieus, maar wil de zaak op dit ogenblik niet te groot maken in de publiciteit. Dat kan immers nieuwe acties uitlokken. Daarom betreuren we het dat er in de pers zoveel aandacht is geweest voor deze zaak. Helaas is dat in de huidige tijd van vrije nieuwsgaring niet te vermijden.

Locatieraad Onze Lieve Vrouw Basiliek