Sponsoractie restauratie Basiliek
De O.L.V. Basiliek heeft een een grote restauratie aan de buitenzijde van het markante Zwolse monument gestart. Scheurvorming wordt hersteld, gevelstenen en voegwerk worden vervangen en glas-in-lood panelen worden gerepareerd en herplaatst. De locatieraad organiseert een grote sponsoractie om in de kosten van deze restauratie te voorzien. Deze actie richt zich op ondernemers en organisaties in Zwolle, daarnaast wordt een beroep gedaan op kerkgangers om een bijdrage te leveren. U kunt symbolisch een aantal m2 van de buitenmuren sponsoren. Op zondag 2 april is aan het einde van de viering een toelichting gegeven op deze sponsoractie. Na afloop heeft u kunnen intekenen als sponsor voor een aantal m2. De bedragen variëren van € 10 tot € 750. Dat is ook het geval op alle zondagen in april. Daarna kan een bijdrage worden gestort in de daartoe bestemde melkbus achter in de kerk. De restauratie zal in de loop van november van dit jaar zijn afgerond.

U kunt ook een bijdrage storten op bankrekening NL44 RABO 0174 8844 43 tnv. budgethouder Basiliek Zwolle onder vermelding van: restauratie basiliek 2017.

 

Basiliek beklad
In de nacht van zaterdag op zondag (19/20 augustus) is onze kerk beklad zoals u toen heeft kunnen constateren of heeft kunnen lezen in persberichten daarover. Wij hebben de graffiti op zondag zo snel mogelijk hebben laten verwijderen. Ook hebben we aangifte gedaan bij de politie die deze kwestie in onderzoek heeft.

We gaan er voorlopig van uit dat, gezien het onbeholpen Nederlands, we met een slecht georganiseerde eenmalige actie te maken hebben van eenvoudigen van geest. Bij herhaling zullen we ons samen met de gemeente Zwolle op acties gaan bezinnen (extra beveiliging d.m.v. surveillance, camera’s e.d.) om verdere schade in de toekomst zo mogelijk te voorkomen. We betreuren het als kerkgangers zich door het gebeuren gekwetst of onveilig voelen.

De locatieraad neemt de gang van zaken serieus, maar wil de zaak op dit ogenblik niet te groot maken in de publiciteit. Dat kan immers nieuwe acties uitlokken. Daarom betreuren we het dat er in de pers zoveel aandacht is geweest voor deze zaak. Helaas is dat in de huidige tijd van vrije nieuwsgaring niet te vermijden.

Locatieraad Onze Lieve Vrouw Basiliek