In de Onze Lieve Vrouw Basiliek zijn er vieringen op alle zon- en feestdagen.

IMG_21782Daarnaast is er elke maandagavond om 19.00 uur een viering in de sacramentskapel. Voorafgaand aan deze vieringĀ  is er van 18.30 tot 18.50 uitstelling van het H. Sacrament.

Elke zaterdag is er om 12.00 uur middaggebed in de sacramentskapel.

Parkeerbeleid Basiliek bij zondagsvieringen

Met gemeentelijke instanties is overleg gevoerd over de mogelijkheden voor parkeren bij de Basiliek. De uitkomst van dat overleg is als volgt.

Op zondag mag er voor en na de eucharistieviering van 10.00 uur tot 13.00 uur worden geparkeerd op het voorplein van de O.L.V. Basiliek. Voorwaarden zijn wel het in het bezit hebben en zichtbaar achter de voorruit plaatsen van een gehandicaptenkaart en het gebruik van een parkeerschijf. Overig verkeer mag niet worden gehinderd. Daarnaast gelden de algemene regels die gelden voor de houders van een gehandicaptenparkeerkaart.