De locatieraad organiseert alle activiteiten in de Basiliek en is verantwoordelijk voor het beheer van het gebouw. Bestuurlijk valt de locatieraad onder het parochiebestuur. De locatieraad vergadert één keer per zes weken.

Voorzitter:
Willem Jan Louridtz

Vice voorzitter:
Nick van de Griendt

Secretaris (tevens communicatie):
Gerard ter Haar

Budgethouder:
Hans Mosterman

Pastoraatgroep:
Maria van der Vegte

Beheer en onderhoud gebouw:
Marcel Logtenberg

Basiliekwacht:
Peter Ellenbroek

Jongerenbeleid:
Ruben Bruggeling