Ton Huitink
Pastoor Drs. A.J. (Ton) Huitink
pastoor (per 1 juni 2018)
E-mail: secretariaat@parochie-thomasakempis.nl


 

Jaap Scholten
Pastor Jaap Scholten
Parochie Vicaris/Priester
E-mail: secretariaat@parochie-thomasakempis.nl


 

Evelien Reeuwijk
Pastor Drs. E.E.W. (Evelien) Reeuwijk
pastoraal werker / moderator
E-mail: secretariaat@parochie-thomasakempis.nl


 

Jeanne Gerretzen
J.H.M. (Jeanne) Gerretzen-Veldhuis

parochiemedewerkster
E-mail: secretariaat@parochie-thomasakempis.nl


 

Michael Buijkx
M.H. (Michael) Buijkx

Diaken
E-mail: secretariaat@parochie-thomasakempis.nl


 


F. (Fokke) van Dalen

Diaken
E-mail: secretariaat@parochie-thomasakempis.nl


 

Theo van der Sman
T.L.M.M. (Theo) van der Sman
priester assistent
E-mail: secretariaat@parochie-thomasakempis.nl