Interieur

Van het middeleeuwse interieur is sinds de beeldenstorm van 1570 en de daaropvolgende verwaarlozing van de kerk niets meer over. Slechts enkele voorwerpen uit die periode zijn IMG_9440bewaard gebleven in de schuilkerken. Een voorwerp betreft het zogenaamde Moordenaarskruis (ca. 1300) dat gemaakt werd voor het vroegere Heilige Geestgasthuis. Het werd o.a. gebruikt bij terechtstellingen en dan voor de veroordeelde uitgedragen. Twee andere belangrijke onderdelen betreffen de Madonna, afkomstig uit Kleef en daterend uit het einde van de vijftiende eeuw en een beeld van Franciscus van Arnt van Zwolle uit 1547. In de periode 1870-1900 krijgt de kerk een geheel nieuw neogotisch interieur onder leiding van architect F.W. Mengelberg.

IMG_1176

Bij de restauratie van 1976-1981 wilde men de kerk weer terug restaureren naar de middeleeuwse toestand. Gedurende de restauratieperiode ontstond er een herwaardering van de neogotiek. Daardoor is veel van dit interieur bewaard gebleven.

 

 

Orgels

 Orgel Basiliek IMG 9825

De kerk heeft twee orgels. Het oudste is gebouwd in 1896 door Michaël Maarschalkerweerd uit Utrecht en is geplaatst in een orgelkas van de Franciscanenkerk in Münster uit 1697. Meer informatie over dit orgel kunt u vinden op: www.keilholtz.nl/maarschalkerweerdorgel

 

Koororgel Basiliek Zwolle

Het tweede orgel is een klein koororgel, gebouwd door de firma Kaat en Tijhuis te Kampen in 1986. Dit orgel staat naast het altaar in de rechterzijbeuk. Dit orgel wordt ook regelmatig bespeeld.