Geschiedenis

Torens Basiliek ZwolleDe toren werd voor het grootste deel (60 van de uiteindelijke 75 meter) gebouwd tussen 1463 en 1477. In het oorspronkelijke ontwerp was niet voorzien in de bouw van een toren. Dit is te zien aan de overhoeks geplaatste steunberen aan de westzijde van het kerkschip. De bouw geschiedde in fasen. In 1477 had de toren een hoogte bereikt van 60 meter. Vooral rond de bekroning zijn diverse problemen geweest. Uiteindelijk werd de toren in 1540 bekroond met een achtkantige platte lantaarn van Jacob van Collen. Nadat in 1682 de veel hogere toren van de Grote- of Sint-Michaelkerk was ingestort en niet meer werd herbouwd door gebrek aan financiële middelen, ontstond er belangstelling om de Onze Lieve Vrouw toren als het enige overgebleven beeldmerk van de stad af te bouwen. Daarom werd besloten de toren te verhogen met een uivormige koepel (1727).

In 1815 sloeg de bliksem in de toren en de daaropvolgende brand verwoestte de toren toren basiliek zwollegrotendeels. Het torenkruis en twee klokken kwamen naar beneden. In 1828 werd de toren hersteld door stadsarchitect Klinkert. Hij liet de uit acht segmenten bestaande koepel op de achtkantige lantaarn plaatsen. Sindsdien heet de toren in de volksmond “de “Peperbus” en de kerk wordt daarom ook vaak “de Peperbuskerk” genoemd.

Carillon en klokken

Op tien april 1939 wordt het huidige carillon in gebruik genomen vanwege de ingebruikstelling van de nieuwe IJsselbrug. Het carillon is gefinancierd uit de rente van de voor de nieuwe (nu “Oude”) IJsselbrug ingezamelde gelden. Het carillon bestaat uit 40 klokken die zijn gegoten in Engeland bij de firma John Taylor & Co. De kleinste klok heeft een diameter van 18 centimeter. Naast deze 40 klokken hangen er nog twee oude klokken, een uit 1484 (Gerardus van Wou) en een uit 1714 (Claes Noorden en Jan Albert de Grave).

In 1978 is het carillon uitgebreid met vijf klokken van de firma Petit en Fritsen te Aarle-Rixtel. IMG_1878zwDaaraan werden in 2004 nog vier klokken toegevoegd van de firma Koninklijke Eijsbouts te Asten. In totaal bevinden zich 51 klokken in de toren.

Het carillon wordt vooral op vrijdag en zaterdag veelal bespeeld door beiaardier Martien van der Knijff.