De naam van het koor is ontleend aan de 20 zangers die als ‘Fratres Cantores Capelle Virginis Mariae’ werd opgericht op 2 januari 1498. Zij verplichtten zich om elke zaterdagmorgen en op Mariafeesten de gezangen tijdens de mis te zingen. Sindsdien is ons koor een vereniging en daarmee één van de oudste koren van Nederland. In de tijd van de schuilkerken (1580 -1809/1855) zong het koor in de schuilkerk “Hoornsteegje” en gebruikten ze de naam ‘Steegjeschoor’. Vanaf 1855 werd er weer in de Onze Lieve Vrouwekerk gezongen. Vanaf 1999 mogen we ons ook het basiliekkoor noemen. Op 18 oktober van dat jaar werd de kerk tot ‘Basiliek’ verheven.

Onser liver Vrowen Sengers

Klik op de foto om naar de website van “Onser Liver Vrowen Sengers” te gaan!