Belangrijke kerkschatten uitgediept

In 2018 is de culturele commissie van de basiliek gestart met een samenwerkingsproject met de  Rijksuniversiteit Groningen.  Een aantal studenten die voor de opleiding Religiewetenschappen het keuzevak Material Religion aan de faculteit Godsgeleerdheid Godsdienstwetenschap hebben gevolgd, hebben ieder onderzoek gedaan naar één van de kerkschatten van de basiliek. Hun resultaten hebben ze gepresenteerd in een openbare bijeenkomst in de basiliek in november 2018. Deze resultaten hebben ze tevens verzameld op een door hen gebouwde website. Deze website is te vinden op https://sites.google.com/rug.nl/copy-objecten-olv-basiliek/home.

De samenwerking krijgt een vervolg in 2019. In september maken een aantal studenten een start en hun producten presenteren zij op donderdag 14 november in de basiliek. Ook deze bijeenkomst is gratis voor ieder toegankelijk en start om 20.00 uur.